Επιστολή προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας ¨ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ¨

Επιστολή προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας ¨ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ¨

Ενημερωθήκαμε ότι, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης(Γ.Σ.) που έλαβε χώρα την 17η Φεβ. 2024, συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα που αφορούσε στο διαπιστωμένο χρηματικό έλλειμμα που αντιστοιχούσε σε επτά(7) προσκλήσεις της εκ του συλλόγου διοργανωθείσας ετήσιας χοροεσπερίδας στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ.

Κατά την εν λόγω συζήτηση συγκεκριμένα μέλη του ΔΣ για να δικαιολογήσουν την παραπάνω αναντιστοιχία ισχυρίσθηκαν ότι αυτό συνέβη γιατί δεν καταβλήθηκε, σκόπιμα και δόλια, το χρηματικό αντίτιμο από τα έξι(6) άτομα που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση εκπροσωπώντας τον συνδυασμό του κου Νίκου Πιερακέα. Συγκεκριμένα πρόκειται για: τον κο Λεωνίδα Νικόπουλο-δημοτικό σύμβουλο, τον κο Παναγιώτη Φωτιάδη-Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, την κα Σταυρούλα Μπαντούνα-Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους κο Νίκο Γεωργόπουλο ,κα Μαρία Παπαδάκου, κα Αντωνία Σαλαγάρα.

Επισημαίνεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι θιγόμενοι, μετά την οικογένειά τους, έχουν θέσει υψηλότερα απ΄όλα στην ζωή τους την τιμή και την υπόληψή τους οι οποίες θίχτηκαν, με τους παραπάνω ισχυρισμούς, με τον πιο βάναυσο τρόπο.

Είναι πραγματικά λυπηρό και όχι μόνο, να εκστομίζονται τέτοιες συκοφαντίες που έχουν σαν αποτέλεσμα να προκαλείται τεράστια ηθική βλάβη στους έξι παρευρεθέντες στην εκδήλωση καθώς και στον κο Νίκο Πιερακέα, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν:

α. οι δύο εκ των έξι και συγκεκριμένα ο κος Νίκος Γεωργόπουλος και η κα Σταυρούλα Μπαντούνα υπήρξαν εκλεγμένα μέλη προγενέστερων ΔΣ, καθώς και ιδρυτικά μέλη αλλά και οραματιστές της δημιουργίας του συλλόγου. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η αγάπη τους για την Ήπειρο και τον σύλλογο είχε και έχει ως αποτέλεσμα την ανιδιοτελή προσφορά τους (εθελοντική εργασία, οικονομική συνεισφορά και στήριξη) με απώτερο σκοπό την εδραίωση του.

β. ο κ. Νίκος Πιερακέας αφενός στήριξε οικονομικά(από την τσέπη του) τον σύλλογο αγοράζοντας λαχνούς χρηματικής αξίας 900 ευρώ και αφετέρου δεσμεύθηκε ότι εφόσον γίνει δήμαρχος θα στηρίζει τον σύλλογο χωρίς παρεμβάσεις στα εσωτερικά του σεβόμενος πάντα την ανεξάρτητη λειτουργία του.

γ. Καταφανώς η συμμετοχή, των εκπροσώπων της παράταξής μας, προσέβλεπε να καταδειχθεί, η στήριξη στον σύλλογο καθώς και η αγάπη μας για την Ηπειρώτικη μουσική και κουλτούρα.

Ο ψευδής και συκοφαντικός ισχυρισμός της παραγράφου 2 της παρούσης αυταπόδεικτα μειώνει την τιμή και την υπόληψη συνιστώντας κατάφωρη προσβολή της προσωπικότητας με συνέπεια την πρόκληση τεράστιας ηθικής βλάβης των προσώπων που παρευρέθηκαν στην χοροεσπερίδα, εκ μέρους της παράταξής μας. Επιπλέον δε έχει αντίκτυπο στην εικόνα του επικεφαλής κου Νίκου Πιερακέα.

Ως εκ τούτων προς αποκατάσταση της αλήθειας και της ηθικής ζημίας παρακαλείσθε όπως προβείτε σε έγγραφη δήλωση δημόσιας συγνώμης προς τα θιγόμενα άτομα καθώς και στον επικεφαλής της παράταξής μας κο Νίκο Πιερακέα.

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

Νίκος Πιερακέας-Επικεφαλής της παράταξης

Νίκος Γεωργόπουλος

Σταυρούλα Μπαντούνα

Λεωνίδας Νικόπουλος

Μαρία Παπαδάκου

Αντωνία Σαλαγάρα

Παναγιώτης Φωτιάδης