Επιστολή προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας ¨ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ¨

Επιστολή προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας ¨ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ¨

Επιστολή προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας ¨ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ¨ Ενημερωθήκαμε ότι, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης(Γ.Σ.) που έλαβε χώρα την 17η Φεβ. 2024, συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα που αφορούσε στο διαπιστωμένο χρηματικό έλλειμμα που αντιστοιχούσε σε…